I alla aktiviteter måste någon i gruppen vara minst 18 år (behöver ej vara deltagare).

För vanlig paintball rekommenderar vi minst 15 år.

För barnkalas rekommenderar vi minst 10 år.